Politiek

 

 

Politiek is er steeds geweest voor Roel. Als jongste telg uit een roemrijk politiek geslacht beseft hij dan ook ten volle de waarde van de politiek en de nood aan gedreven en bekwame mensen om het instrument politiek te bemannen en te bevrouwen.

 

Vanuit die gedrevenheid is Roel sinds 1997 onafgebroken lokaal vertegenwoordiger van de Meisese (van 1997 tot 2006, en daarna opnieuw vanaf 2012 als Gemeenteraadslid, tussen 2006 en 2012 als lid van de OCMW-raad) en van de Vlaams-Brabantse (tussen 2006 en 2012 als Provincieraadslid) bevolking.

 

Toch was het ook voor hem gedurende de laatste jaren geen evidentie meer om zich ten volle verder in te zetten voor zijn Vlaamse sociale en progressieve idealen.

 

Het einde van de Volksunie en spirit, de breuk binnen het kartel sp.a-spirit, het opkomende populisme, extremisme en cynisme, de groeiende afkeer van de bevolking van de politiek in het algemeen, het opkomende succes van valse profeten en allesbelovende volksmenners. Het maakte het allemaal niet makkelijker om nog verder de strijdbijl op te nemen en verder aan de kar te trekken op weg naar een verdraagzaam, solidair en welvarend Vlaanderen.

 

Toch heeft Roel die keuze gemaakt om, tegen de vandaag gangbare stroom van populisme en cynisme in, verder te willen vechten voor die Vlaamse maatschappij waarbinnen rijk en arm, oud en jong, nieuw en geworteld zich thuis kunnen voelen. 

 

Om deze reden heeft Roel gekozen voor de vernieuwde sp.a (socialisten en progressieven anders) en de concretisering van de progressieve frontvorming in Vlaanderen. In het kader van dit engagement heeft Roel in 2009 de afdelingswerking van de sp.a in Meise heropgestart.

 

 

In het kader van de gemeenteraads-verkiezingen van 2012 heeft Roel er in Meise voor gekozen om zijn schouders te zetten onder een nieuw project: een open lijst met sociaal-democraten en onafhankelijken: 

sp.a-Meise2020. 

 

Gevolg: sinds januari 2013 zit er met Roel voor de eerste keer sinds 1988 weer een sociaaldemocraat in de gemeenteraad van Meise.

 

Politiek blijft aldus ook vandaag nog steeds de meest sociale opdracht die Roel opneemt. Hij rekent dienaangaande ook op uw steun om samen met hem onze verdraagzame en solidaire belangen verder ter harte te nemen.

 

Links

 

 

Sociaal nieuws