Politiek

 

 

Politiek is er steeds geweest voor Roel. Als jongste telg uit een politiek gekende familie beseft hij dan ook ten volle de waarde van de politiek en de nood aan gedreven en bekwame mensen om het instrument politiek te bemannen en te bevrouwen.

 

Vanuit die gedrevenheid is Roel sinds 1997 onafgebroken lokaal vertegenwoordiger van de Meisese (van 1997 tot 2006, en daarna opnieuw vanaf 2012 als Gemeenteraadslid, tussen 2006 en 2012 als lid van de OCMW-raad, tussen 2019 en 2021 als Schepen) en van de Vlaams-Brabantse (tussen 2006 en 2012 als Provincieraadslid) bevolking.

 

Politiek kan en moet de mooiste maatschappelijke opdracht zijn die iemand kan vervullen. Ondanks de groeiende sfeer van antipolitiek en dom populisme heeft Roel die keuze gemaakt: tegen de vandaag gangbare stroom in verder vechten voor een maatschappij waarbinnen rijk en arm, oud en jong, nieuw en geworteld zich thuis kunnen voelen. 

Om deze reden is Roel vandaag politiek actief binnen Vooruit en Samen Anders.

 

 

 

Politiek blijft aldus ook vandaag nog steeds de meest sociale opdracht die Roel opneemt. Hij rekent dienaangaande ook op uw steun om samen met hem verder te werken aan een verdraagzame en solidaire samenleving.

 

 

Links

 

 

Sociaal nieuws